Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης για το σχολ. έτος 2023-2024

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών, που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την εγκύκλιο 114645/Ε2/12-10-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων βελτίωσης θέσης και οριστική τοποθέτηση

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΕΒΠ

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΣΜΕΑΕ Κωφών-Τυφλών

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων μετάθεσης-ΣΜΕΑΕ

Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων διδακτικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής εντός περιοχής μετάθεσης 

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από σήμερα Τρίτη 21/11/2023 μέχρι και την Παρασκευή 24/11/2023.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΠΕ και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για την αλλαγή της μοριοδότησης.

You May Also Like