Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης:

Αποκλειστική προθεσμία αιτήσεων: 15/07/2013 έως 19/07/2013

You May Also Like