Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018

Διαβάστε την υπ’ αρ. 197681/Δ3/16-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Read more

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ71 για παράλληλη στήριξη

Δείτε την υπ’ αρ. 3234/08-11-2017 απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 για παροχή παράλληλης στήριξης, που στηρίχτηκε

Read more

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων σε δομές Ειδικής Αγωγής

Σύμφωνα με το υπ’ αρ’ 163629/ΓΔ4/04-10-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, προσκαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσεων σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και προγράμματα Παράλληλης

Read more

Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΠΕ και ΔΕ για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων αναπληρώτων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-14. Υποβολή αιτήσεων από

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολ. έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2013-14.    

Read more

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  για υποβολή αιτήσεων απόσπασης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2013-14. Δείτε τη σχετική: αίτηση

Read more

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΚΕΔΔΥ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  ή ΚΕΔΔΥ. Δειτε τα

Read more

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013

Δείτε σχετ: Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΑΕ, Αίτηση Αναπληρωτή, Περιοχές προτίμησης  Πρόσληψης Α/θμιας Εκπ/σης, Πίνακας ΚΕΔΔΥ προτίμησης Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 08-08-2012 έως 17-08-2012 στις Δ/νσεις

Read more