Ιατρικές Γνωματεύσεις για Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Οι ιατρικές γνωματεύσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρέπει να υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης πριν αναλάβουν υπηρεσία.

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών/ωρομισθίων 2018-2019

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν περιοχές προτίμησης έως 30-08-2018

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ σχ. έτους 2018-2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από

Read more

Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων 2018-2019

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις

Read more

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών /ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και από τον κλάδο Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019 από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25,

Read more

Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές/ωρομισθίους για το νέο σχολικό έτος 2018-2019

Το ΥΠΠΕΘ, με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση που αφορά στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για

Read more

Τροποποίηση πρόσκλησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για 2017-2018

Διαβάστε την υπ’ αρ. 66929/Δ3/24-4-2017 Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 65475/Δ3/20-4-2017 Υ.Α. σχετικά με την πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Read more

Αποφάσεις Δ/ντή Πράξης 01/10-01-2017 ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκαν στις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας με αρ. πρωτ. 01/10-01-2017. Οι αποφάσεις είναι ακόλουθες: Αναγνώριση

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017

Κοινοποιούμε την  Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων

Read more

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως

Read more