Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

Κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) και τις σχετικές αιτήσεις:

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2015

 

 

You May Also Like