Αποφάσεις Δ/ντή Πράξης 01/10-01-2017 ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκαν στις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας με αρ. πρωτ. 01/10-01-2017. Οι αποφάσεις είναι ακόλουθες:

  1. Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών και μισθολογική κατάταξη σύμφωνα με Ν. 4354/2015.
  2. Μετακίνηση – συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11.
  3. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπυδών.
  4. Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ07 και ΠΕ20.

You May Also Like