Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ 2037/30-7-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18/30-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Επειδή εκκρεμούν υπηρεσιακές μεταβολές (νέες αιτήσεις απόσπασης, ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης, αποσπάσεις σε Κ.Υ. ΥΠΠΕΘ), εάν υπάρξουν αλλαγές στα δεδομένα με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις, το ΠΥΣΠΕ θα επανεξετάσει τις τοποθετήσεις.

You May Also Like