Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1518/01-09-2022 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δ. Σχ. Λευκάδας η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 12/01-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like