Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς μας στις24 ή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα απαραίτητα έντυπα (που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) θα κατατεθούν στη διεύθυνση του σχολείου τοποθέτησης.

Δείτε τους πίνακες:

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ (Τ.Υ. ΖΕΠ)

ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

You May Also Like