Τετάρτη 19 Ιούλ 2017

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για τον τελικό πίνακα ορίζεται το διάστημα από 19-07-2017 έως και 21-07-2017 και ώρα 15:00.

Πέμπτη 13 Ιούλ 2017

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπασεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 118549/Ε1/12-07-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπασεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης.

Τρίτη 11 Ιούλ 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε Φορείς

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολιό έτος 2017-2018.

Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις με τα ονόματα των εκπαιδευτικών:

  1. Απόφαση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
  2. Απόφαση απόσπασης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Απόφαση απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  4. Απόφαση απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ
  5. Απόφαση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επανεξέτασης, αιτήσεις ανακλησης και νέες αιτήσεις απόσπασης (οι νέες αιτήσεις θα εξεταστούν δυνητικά) στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

Δευτέρα 10 Ιούλ 2017

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έτους 2008 να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 10Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο για τη διαδικασία διορισμού, τις ειδικότητες που θα διοριστούν, τις θέσεις που θα καλυφθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μόνιμο διορισμό.

Τρίτη 27 Ιούν 2017

Πρόσκληση εκπ/κών Π.Ε. και Δ.Ε. κλ. Πληροφορικής (ΠΕ19-20) για απόσπαση σε Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, ΔΟΑΤΑΠ και Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ – 8 θέσεις, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) – 2 θέσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 10 θέσεις να υποβάλουν αίτηση από 26/6/2016 έως 30/6/2016.

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Πέμπτη 22 Ιούν 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό 2017-2018

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που θέλουν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται υπόδειγμα αίτησης, πίνακας βασικής γλώσσας/ χώρας απόσπασης, πίνακας χωρών/ ειδικοτήτων, πίνακας Συντονιστικών Γραφείων και περιοχών ευθύνης, πίνακας επιμισθίων ανά χώρα.

Διαβάστε αναλυτικά την υπ’ αρ. Φ.821/103904/Η2/21-06-2017 πρόσκληση ΥΠΠΕΘ

Τρίτη 20 Ιούν 2017

Πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης ενώπιον του συμβουλίου επιλογής στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής τους.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Παρασκευή 16 Ιούν 2017

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινοποιούμε τη υπ’ αρ. 99262/Ε2/14-06-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Τετάρτη 14 Ιούν 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-6-2017 εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.