Δευτέρα 22 Μαΐ 2017

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ

Διαβάστε την εγκύκλιο για αποσπάσεις των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2017-2018. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι από 22/05/2017 έως και 31/05/2017.

Πέμπτη 18 Μαΐ 2017

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Γνωστοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων  κατόπιν της υπαριθμόν  17 /18-5-2017 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Αναλυτικά οι οριστικές τοποθετήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί οι οποίοι επιθυμούν διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, από 19-5-2017 έως και 24-5-2017 και ώρα 15:00. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Δευτέρα 15 Μαΐ 2017

Τρίτη 9 Μαΐ 2017

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν:

  1. να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και άλλες σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018 ή/και
  2. να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

από 09-5-2017 έως και 15-5-2017 και ώρα 15.00. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

 

Παρασκευή 5 Μαΐ 2017

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε την πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, που υπέβαλαν αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης,  τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14/11-4-2017 και 15/05-5-2017 πράξεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, τον πίνακα μορίων των εκπαιδευτικών και τη σχετική δήλωση προτιμήσεων.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων απο 08 έως και 12 Μαΐου 2017.

Τετάρτη 3 Μαΐ 2017

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2017 – 2018 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, σύμφωνα με την οποία οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017.

Συνημμένα, αναρτώνται η αίτηση του γονέα ή κηδεμόναη υπεύθυνη δήλωση κατοικίας καθώς και αλφαβητικός πίνακας με τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

Παρασκευή 28 Απρ 2017

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2016-2017

Σύμφωνα με τα Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄) και 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄)  οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Δείτε την αίτηση για αμοιβαία μετάθεση που στάλθηκε από το τμήμα Γ΄ του ΥΠΠΕΘ.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2016-2017

Ανακοινώθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης έτους 2016-2017:

Επιπλέον, για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που φεύγουν ή έρχονται στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, παραθέτουμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που πήραν μετάθεση από ή προς τη Λευκάδα.

Πέμπτη 27 Απρ 2017