Τρίτη 25 Απρ 2017

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και Α’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018

Οι εγγραφές των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018 θα πραγματοποιηθούν από 02 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017. Δικαίωμα εγγραφής στα νηπιαγωγεία έχουν όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το έτος 2013 για τα προνήπια και το έτος 2012 για τα νήπια ενώ για τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2011.

Αίτηση εγγραφής μαθητών σε Νηπιαγωγεία.

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, καθώς και την εγκύκλιο εγγραφών για τα νηπιαγωγεία και την εγκύκλιο εγγραφών για την Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Τρίτη 11 Απρ 2017

Πρόταση για βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών

Δείτε την εισήγηση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στον Περ/κό Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/07-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, κατά τη χρονική περίοδο από 01-5-2017 έως και 30-4-2018.

Παρασκευή 7 Απρ 2017

Τετάρτη 5 Απρ 2017

Πρόταση μοριοδότησης σχολικών μονάδων Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε τη σχετική εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορά στην «Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότηση και Επανακαθορισμό των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων», και στηρίχτηκε στην υπ΄ αρ. 12/04-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Τρίτη 4 Απρ 2017

Τρίτη 28 Μαρ 2017

Παρασκευή 24 Μαρ 2017

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησή τους από 01-4-2017 έως και 10-4-2017 (αποκλειστική προσθεσμία).

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

Πέμπτη 23 Μαρ 2017

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση μαθητικών διαγωγνισμών, εκπ/κών προγραμμάτων και δράσεων

Κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Δευτέρα 20 Μαρ 2017