Παρασκευή 24 Μαρ 2017

Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4386/2016, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησή τους από 01-4-2017 έως και 10-4-2017 (αποκλειστική προσθεσμία).

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

Πέμπτη 23 Μαρ 2017

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση μαθητικών διαγωγνισμών, εκπ/κών προγραμμάτων και δράσεων

Κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Δευτέρα 20 Μαρ 2017

Δευτέρα 13 Μαρ 2017

Σάββατο 4 Μαρ 2017

Πέμπτη 2 Μαρ 2017

Τετάρτη 1 Μαρ 2017

Βαθμολογική αναγνώριση μη δημόσιας υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-2-2017), στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που έχουν αποκτήσει και δεν είναι δημόσια μόνο για βαθμολογική εξέλιξη. Δείτε και το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.  Στον ίδιο νόμο αναφέρονται και άλλα θέματα που αφορούν την παιδεία με κυριότερα σημεία τα ακόλουθα:

άρθ. 7, παρ. 1 : Ενιαίος Μαθητικός Αριθμός

άρθ. 7, παρ. 2: Σχολικές εκδρομές

άρθ. 8: Καθαριότητα σε σχολεία

άρθ. 10, παρ. 1: Η μειωμένη εργασία κατά 50% δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

άρθ. 10, παρ. 5: Δυνατότητα απόσπασης εκπ/κών κλ. ΠΕ11 σε κολυμβητήρια και γυμναστήρια ΥΠΠΕΘ

άρθ. 10, παρ. 6: Αναμοριοδότηση σχολείων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

άρθ. 10, παρ. 8: Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

άρθ. 11: Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης