Λειτουργία σχολείων με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 04/03/2021 έως και 16/03/2021

Read more

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού

Read more

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 για κάλυψη αναγκών covid-19

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 για κάλυψη αναγκών covid-19

Read more

Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης σύμβασης (covid-19) για δήλωση τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης έως 19/10/2020.

Read more

Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών 3/μηνης σύμβασης λόγω κωρονοϊού

Προθεσμία ορίζεται από 22/09/2020 έως και 28/09/2020 και ώρα 12:00

Read more