Τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70.50

Δείτε την υπ’ αρ. 2650/28-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70.50,

Read more

Τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ05

Δείτε την υπ’ αρ. 2574/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση και μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ05, που

Read more

Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

Διαβάστε τηΝ υπ’ αρ. 2443/13-09-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου,

Read more

Δήλωση σχολείων για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 που επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση προτιμήσεων σε άλλα σχολεία της Περιφέρειάς

Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις-αποσπάσεις-συμπλήρωση ωραρίου και ανακοίνωση λειτουργικών κενών

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας για α) προσωρινές τοποθετήσεις (όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του

Read more

Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, που επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση  συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μέχρι τη Δευτέρα 29/08/2016

Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση και συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου έως την Τρίτη 8

Read more

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση και συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς: που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Read more