Τροποποίηση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τροποποίηση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – 19/22-09-2020 Πράξη ΠΥΣΠΕ

Read more

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπ/ση Λευκάδας

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπ/ση Λευκάδας – 19/22-09-2020 Πράξη ΠΥΣΠΕ

Read more

Διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

Διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

Read more

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΠΕ 26/10-10-2019

Read more

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση

Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση – Πράξη ΠΥΣΠΕ 22/16-09-2019

Read more