Τοποθέτηση υποδιευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3712/11-12-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με θέμα την τοποθέτηση υποδιευθυντή στο 1ο Δ. Σχ. Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην

Read more

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, με οκταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, που έχουν οργανική θέση, υπηρετούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, να

Read more

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολείων Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2373/08-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, που στηρίχτηκε

Read more

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, με οκταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, των 12/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων Λευκάδας που έχουν οργανική θέση, υπηρετούν στο σχολείο τους και

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων των 12/θ δημοτικών σχολείων του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δ/νση του σχολείου από 18

Read more

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ για ορισμό Υπεύθυνων Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Το ΥΠΑΙΘΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΠΕΚ της Χώρας.

Read more